Гоша адски нервничает | Gosha is hellishly nervous